loading...
Zamknij wpis

Ogłoszenia duszpasterskie III niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023

                       Ogłoszenia duszpasterskie niedziela 12.03.2023 r.

 

 1. Przypowieść o Samarytance przy studni jakubowej pobudza nas do refleksji, iż Słowo Boże jest dla nas ożywczą wodą, która jednocześnie staje się pokarmem dla duszy.
 2. Dziś, po wieczornej Mszy św. rozpocznie się czuwanie modlitewne „Jerycha różańcowego”, potrwa do godz. 21.00 i zakończy się Apelem Jasnogórskim. W poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu w sali „Caritas” potrwa do godz. 17.00.
 3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa drogi krzyżowej. W najbliższy piątek droga krzyżowa o godz. 7.30, o 16.30 dla dzieci i o godz. 17.30. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie uczestniczyć w drodze krzyżowej o godz. 17.30 Chciejmy przez uczestnictwo w tym pasyjnym nabożeństwie przeżywać wewnętrznie chwalebną mękę i śmierć Chrystusa.
 4.  Zapraszamy na nabożeństwo „Gorzkich żali” na godzinę 17.15. To szlachetny zwyczaj w okresie wielkiego postu przeżywać mękę Zbawiciela śpiewając pieśni pasyjne. Nabożeństwo połączone jest z kazaniem pasyjnym.
 5. W najbliższą środę ks. Andrzej zaprasza na „Krąg biblijny”. Jak zwykle o 19.00 będzie można rozważać i pogłębiać swoją wiedzę na temat Pisma Świętego. Zapraszamy.
 6. W czwartek o godz. 20.00 rozpocznie się nabożeństwo uwielbienia; czas szczególnej modlitwy i dziękczynienia. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy w intencji młodzieży, która przystąpi w tym roku do sakramentu bierzmowania.
 7. Informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w piątą niedzielę i poprowadzi je ks. dr Paweł Bernacki, kapłan studiujący i posługujący w Paryżu. Prosimy o modlitwę w intencji Rekolekcjonisty, aby czas skupienia i szczególnego pochylenia się nad Słowem Bożym był owocny.
 8. Dziś druga niedziela miesiąca. Ofiary, które złożyliśmy na tace są przeznaczone na cele inwestycyjne. W miniony piątek zebrała się komisja konserwatorska pod przewodnictwem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego pana Tomasza Wolendra. Eksperci, konserwatorzy, wykonawca,  nadzór autorski i projektowy pochylili się nad wykonanymi pracami, oceniając, czy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami konserwatorskimi. Ocenia była celująca. Zapadła decyzja, aby zdemontować rusztowania w nawie głównej. Jutro także zostaną przywiezione główne elementy organów i rozpocznie się montaż instrumentu. Potrwa dwa tygodnie. Bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym i ofiarnym Parafianom oraz Przyjaciołom Kolegiaty za dobrość serca, życzliwość i modlitwę.
 9. Przed głównym ołtarzem można złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Dla wielu z nas jest to sposobność włączenia się w przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Niech w tym roku Boży Grób będzie szczególnie pięknie udekorowany i pokazujący naszą miłość do Chrystusa.
 10. Jest do nabycia najnowsza pasa katolicka: „Niedziela”. Chciejmy korzystać z daru słowa drukowanego. Po lekturze czasopism prosimy przekazywać te egzemplarze dalej: sąsiadom, znajomym, aby jak największa liczba wiernych mogła poszerzać swoja wiedzę na temat życia Kościoła w Polsce i świecie.
 11. Dziś przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Caritasu”, która stanowić będzie w koszyczku wielkanocnym znak solidarności z biednymi, potrzebującym, uchodźcami. Niech każdy z nas ten symbol jedności i pomocy umieści na wielkanocnym stole, aby łączyć się z tymi, którzy stracili dobytek całego życia. Są do nabycia także kartki świąteczne, które zawsze stanowią miłe przypomnienie dla naszych bliskich o pamięci, życzliwości.   
 12. Naszym Kochanym Parafianom, Przyjaciołom Kolegiaty, miłym Gościom modlącym się z nami życzymy z całego serca dobrego czasu wypoczynku i błogosławionego nowego tygodnia.

 

ks. dr Janusz Posadzy

proboszcz parafii