loading...
Zamknij wpis

Pokuta i pojednanie

Spowiedź Święta

 

W dni powszednie od godz. 17:30 i w czasie Mszy Świętej, a w piątek od  godz. 17:00 mozliwość skorzystania skorzystania z sakramentu miłosierdzia.

W pierwszy piatek miesiąca od godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy

W niedzielę okazja do spowiedzi w czasie każdej Mszy Świętej.


Osoby mające uczestniczyć we Mszach Świętych obrzędowych (pogrzeb, ślub, chrzest, pierwsza komunia św. itp.) prosimy by z racji na pełne uczestnictwo we Mszy Świętej oraz ze względów praktycznych nie odkładały spowiedzi na czas trwania Mszy Świętej, lecz odbyły ją we wcześniejszym terminie.

W celu dobrego przygotowania się do sakramentu pojednania zapraszamy do zrobienia rachunku sumienia według... własnego sumienia. Żaden spisany i proponowany rachunek sumienia nie może nam zastąpić czasu, w którym, w pierwszej kolejności, będziemy bez pomocy jakiegokolwiek przewodnika badać poruszenia naszej duszy i głosu serca. W drugiej kolejności proponujemy skorzystać poniższych wskazówek lub innych poradników i propozycji rachunków sumianie, aby poprawiać jakość przeprowadzonego osobistego rachunku sumienia i aby uwrażliwiać i prostować nasze sumienie. 

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 

1. Rachunek sumienia

• Przypomnieć sobie w jaki sposób w tym czasie Pan Bóg obdarzał mnie swoją miłością, swoimi darami, a następnie brak odpowiedzi miłością na tę miłość.
• Zrobić sobie rachunek sumienia w oparciu o jakieś gotowe opracowania lub korzystając z Dziesięciu Przykazań Bożych, Pięciu Przykazań Kościelnych, Dwóch Przykazań Miłości lub Siedmiu Grzechów Głównych, wg grzechów popełnionych myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, grzechów popełnionych wobec Boga, bliźniego, siebie samego.
• Można także oprzeć się o jakiś tekst biblijny: Mt 5; Mt 25; 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6
• Najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia.

 

2. Żal za grzechy

• "Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce." (KKK 1451)
• Żal doskonały - to taki, który wypływa z miłości do Boga: "Gdy żal wypływa z miłości Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany 'żalem doskonałym' lub 'żalem miłości' (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe." (KKK 1452).
• Żal niedoskonały (attristio) - także taki żal "jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty." (KKK 1453)

 

3. Mocne postanowienie poprawy

• "Jest to 'ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości." (KKK 1451)
• Dobrze jest uściślić także na czym konkretnie ma to polegać.

 

4. Szczera spowiedź

• "Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie." (KKK 1456)

• "Wyznanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być - jak On - miłosierni." (KKK 1458)

 

5. Zadośćuczynienie

• odprawienie naznaczonej pokuty
• naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech.