loading...
Zamknij wpis

Ewangelia na Niedzielę | 10 września 2023 r.

Ewangelia na XXIII niedzielę zwykłą

PIERWSZE CZYTANIE

Ez 33, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan:

«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c i 8a) 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, 
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, * 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

 

DRUGIE CZYTANIE

Rz 13, 8-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)

2 Kor 5, 19


Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Mt 18, 15-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».