loading...
Zamknij wpis

Pielgrzymka do Włoch z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

"Ślady polskie we Włoszech” 22-31.10.2018

Dzień 1

Zbiórka przy Kolegiacie o godz. 4.00 całodniowy przejazd do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Spiazzi.

Dzień 2

Śniadanie, zwiedzanie Reggio nell’Emilia, miejsca gdzie Józef Wybicki napisał Mazurek Dąbrowskiego. Tam znajduje się tablica poświęcona Wybickiemu. To w tym mieście po raz pierwszy pieśń ta została wykonana publicznie. Mazurek Dąbrowskiego został uznany za hymn narodowy w 1926 r. Obiadokolacja i nocleg w Rzymie.

Dzień 3

Śniadanie, Rzym, udział w Audiencji Generalnej z papieżem Franciszkiem (jeśli nie zostanie odwołana), nawiedzenie grobu papieża Piusa XI (Achille Ratti), pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Ojczyźnie, II Rzeczpospolitej Polskiej. Był jednym z nielicznych ówczesnych dyplomatów, który nie opuścił Warszawy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, w której spoczywa nasz wielki rodak Jan Paweł II – Karol Wojtyła, znajduje się tam też epitafium poświęcone Marii Klementynie Sobieskiej (jest to jedna z czterech kobiet pochowanych w Bazylice św. Piotra), zwiedzanie Muzeów Watykańskich, szczególnie Sali Sobieskiego z obrazem Jana Matejki Bitwa pod Wiedniem. W Rzymie Adam Mickiewicz utworzył Legiony Polskie. Obiadokolacja i nocleg w Rzymie.

Dzień 4

Śniadanie, Rzym, Odwiedziny w Caffe Greco. Sienkiewicz i jemu współcześni spotykali się między innymi w tej kawiarni, która istnieje do dziś. To lokal prawdziwie historyczny. Był nim także, kiedy tam spotykali się - pod portretem Adama Mickiewicza - inni twórcy, jak Cyprian Kamil Norwid, Józef Ignacy Kraszewski czy Teofil Lenartowicz. Powstało tu nawet Koło Polskie z biblioteką i czytelnią, ale był to zaledwie mały epizod w długoletniej historii kawiarni, umiejscowionej w jednym z najbardziej popularnych miejsc Rzymu. Obiadokolacja i nocleg w Rzymie.

Dzień 5

Śniadanie, nawiedzenie cmentarza żołnierzy polskich na Monte Cassino. Zwiedzanie Neapolu. Miasta, w którym pracował nad powieścią Quo vadis Henryk Sienkiewicz. W tym mieście powieść ta została wydana po włosku. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu Bari.

Dzień 6

Śniadanie, przejazd do Bari – zwiedzanie miasta i romańskiej Bazyliki św. Mikołaja, w której znajdują się relikwie tego świętego. Ponadto modlitwa na grobie polskiej królowej Bony. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu Bari.

Dzień 7

Śniadanie, przejazd na cmentarz żołnierzy polskich w Casamassima. Następnie przejazd do Alberobello, które słynie z unikatowych form budownictwa – domów typu trulli, które są okrągłe i mają stożkowate dachy z kamienia. Tego typu domki wznoszono z uwagi na kwestie podatkowe. Swego czasu w Apulii pobierano podatki wyłącznie od solidnych, murowanych domów. Mieszkańcy trulli nie musieli więc uiszczać daniny. Trulli wpisane zostały na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Bari.

Dzień 8

Śniadanie, przejazd do Monte Sant’Angelo- Sanktuarium Św. Michała Archanioła w skale, gdzie pracują polscy zakonnicy michalici, następnie pobyt w San Givanni Rotondo, w Sanktaurium Św. Ojca Pio, który przepowiedział Karolowi Wojtyle, że będzie papieżem, nawiedzenie grobu Świętego. Przejazd do Loreto - zwiedzanie Bazyliki Loretańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kaplicy Polskiej z malowidłami Bitwy Warszawskiej 1920 oraz nawiedzenie cmentarza polskiego w Loreto. Obiadokolacja i nocleg w Loreto.

Dzień 9

Śniadanie, Zwiedzanie cmentarza polskiego w Bolonii, na którym spoczywają polscy żołnierze. Zwiedzanie miasta Bolonia oraz Uniwersytetu Bolońskiego, na którym studiował Mikołaj Kopernik. Na jednym z gmachów Uniwersytetu Bolońskiego tabliczka z napisem: "Akademię literatury otworzył uroczystym wykładem Adam Mickiewicz". Padwa – zwiedzanie miasta, gdzie został utworzony uniwersytet, na którym studiowało wielu wybitnych Polaków, szczególnie zwrócimy uwagę na pomniki dwóch polskich królów na głównym placu miasta. Zwiedzanie Uniwersytetu Padewskiego, który ukończyło wielu Polaków, zwiedzanie Bazyliki Il Santo – nawiedzenie kaplicy polskiej. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu Padwy.

Dzień 10

Śniadanie, zwiedzanie Bazyliki Mariathal w Austrii. Przejazd do Polski w późnych godzinach wieczornych

Cena 2050 zł

Cena zawiera :
Transport autokarem klasy turystycznej
Ubezpieczenie
Noclegi wraz z wyżywieniem HB ( 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja )
Zestaw audioguide dla każdego uczestnika

BIURO PIELGRZYMKOWE SANTIAGO
70-543 Szczecin ul. Św. Jakuba 1,
tel./fax 914331196, 690322552,
www.pielgrzymki.szczecin.pl
dorota@sw-jakuba.pl