loading...
Zamknij wpis

Podpisanie umowy na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”

 

 

„Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”

Umowa o roboty budowlane została podpisana pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata a wykonawcą robót firmą Konsart Sp. z o.o. ze Szczecina. Wartość robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z umową wyniesie 17 249 956,96 zł brutto.

Termin wykonania umowy na roboty budowlane - do dnia 28.04.2023r.

Zakres prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje w szczególności: 

  1. Remont elewacji Kolegiaty 

– elewacja południowa

– elewacja wschodniej, prezbiterium

– elewacja północna, kaplica mariacka 

  1. Remont posadzki Kolegiaty
  2. Remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza 

         – przeprowadzenia badań fizyko-chemicznych i odkrywkowych

         – naprawa tynków i pęknięć konstrukcyjnych murów

         – prace konserwatorskie i malarskie

         – roboty konserwatorskie ślusarki, stolarki

  1. Iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  2. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej 

          – instalacje zewnętrzne związane z iluminacją 

          – instalacje wewnętrzne w tym iluminacja wewnętrzna

          – instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej

          – instalacja ogrzewania 

 

Inwestycja jest realizowana w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”. Do tej pory zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Wybór Inżyniera Kontraktu – w dniu 6.05.2019r. została podpisana umowa na inżyniera kontraktu z firmą Najda Consulting sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Szczecinie.

Inżynier Kontraktu zrealizował do tej pory następujące zadania:

- przygotował procedurę przetargową na wybór biura projektowego 

- zweryfikował i odebrał dokumentacją wykonawczą

- przygotował procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót

- rozliczał przyznaną dotację unijną 

  1. Wybór biura projektowego na wykonanie projektów wykonawczych i nadzoru autorskiego -  w dniu 11.06.2019r została podpisana umowa na wykonanie projektów wykonawczych i pełnienie nadzoru autorskiego z firmą Pracownia Architektoniczna Sławomir Nowicki z siedzibą w Stargardzie. 

 

W ramach realizacji projektu zostanie do zrealizowania jeszcze jedno zadanie – zakup i montaż organów. W 2020 roku zaplanowano wybór wykonawcy organów. Realizacja tego zadania powinna zakończyć się do czerwca 2023 roku.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 20 773 859,98 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 17 604 596,05 zł.

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

 

foto. M. Lewandowski (KolegiataNMP)