loading...
Zamknij wpis

Remont siedziby "Caritas"

W latach osiemdziesiatych zaistaniała konieczność wybudowania salek katechetycznych potrzebnych do  duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Inicjatorem budowy był ks.prał. Henryk Ozga. Budowa był wielkiem wyzwaniem, gdyż brakowało materiałów budowlanych; prace prwadzono systemem gospodarczym. Na owe czasy budynek wyrózniał się piękną architekturą. Jednakże jak wszytsko w życiu stażeje się i wymaga remontu...

W kwietniu 2017 roku ks. Janusz Posadzy, proboszcz parafii, postanowił dokonać gruntownej przebudowy budynku. Pan mgr inż. Sławomir Nowicki, architekt, zaprojektował nową aranzację budynku. Remont podjęła Firma Budowlano- Konsertwatorska "Konsart" ze Szczecina. Prace elektryczne wykonała stargardzka firma "Elektra".

Dziś nowy budynek służy parafialnej "Caritas", Klubowi Seniora "Starówka", Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich, wspólnocie ministrantów i lektorów, scholi, wspólnocie Słowa Bożego.