loading...
Zamknij wpis

Konferencja podsumowująca „Renowację stulecia”

W dniu 27.08.2023 o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Stargardzie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "renowacji stulecia" w ramach Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej POiŚ 8.2; środków Miasta Stargard oraz parafii NMP Królowej Świata.

Konferencję poprowadziła pani Monika Obiewa- Sejnota z Muzeum Archeologiczno- Historycznego.

Wprowadzenia miał dokonać ks. proboszcz Janusz Posadzy, ale z racji na emocje i wzruszenie, nie był w stanie mówić. Stąd prowadząca poprosiła kolejnego sprawozdawcę o zabranie głosu. 

Prezydent Stargardu Rafał Zając w swoim przemówieniu podkreślił rolę i zaangażowanie miasta w trosce o całą strukturę zabytkową w tym o najcenniejszy zabytek jakim jest "pomnik historii"- Kolegiata Mariacka w Stargardzie.

Po wystąpieniu prezydenta Rafała Zająca głos zabrał prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zauważył iż: "istotną rolą Państwa Polskiego jet dbałość o budowanie tożsamości narodowej w oparciu o kulturę szeroko pojętą: sztukę, literaturę, muzykę, poezję, malarstwo i także dbałość o zabytki, nie tylko sakralne, ale również szerzące te wartości w obszarze świeckim." Pan Premier pogratulował realizacji tego przedsięwzięcia jakim był generalny remont najwyżej sklepionej świątyni w Polsce. 

Pan europoseł, Joachim Brudziński zaznaczył w swoim przedłożeniu słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej : "Silne Pomorze Zachodnie, to Polska racja stanu." Remont Kolegiaty wpisuje się w budowanie tej siły, bowiem świadczy, że Polska się rozwija i dba o korzenie swojej chrześcijańskiej kultury.

Prezes Firmy Consultingowej, Andrzej Najda, inżynier kontraktu, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu: dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków p. Tomaszowi Wolendrowi wraz ze współpracownikami, projektantom, wykonawcom ( szczególnie Firmie Konsrat ze Szczecina- głównemu wykonawcy), inżynierom, nadzorowi inwestorskiemu i budowlanemu; ekspertom.

Dyrektor MAH w Stargardzie, pan prof. Marcin Majewski w krótkiej prezentacji przedstawił kontekst historyczny powstania świątyni, plany jej budowy i kolejnych renowacji.

Jako przedostatni głos zabrał pan architekt Sławomir Nowicki,  który na przykładzie fotografii porównawczej ukazał poszczególny etapy remontu stulecia. 

Na koniec konferencji głos zabrał ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko- Kamieński, który w imieniu Kościoła lokalnego podziękował wszystkim za dziwło troski o tę niezwykłą, maryjną świątynię, która stanowi dziedzictwo pokoleń. Tej generacji ludzi wierzących i zatroskanych o przekazywanie wartości fundamentalnych został powierzony przywilej gruntownego zadbania o mury i ducha Kolegiaty. W dowód uznania za pomoc i wsparcie inicjatywy "remontu stulecia" ks. Arcybiskup odznaczył pana prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wielkim Medalem Świętego Ottona". 

Za ogromne zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu "Wielkim Krzyżem Świętego Ottona" ks. Metropolita odznaczył: Pana Joachima Brudzińskiego- Europosła do Parlamentu Europejskiego; Pana Rafała Zająca - Prezydenta Miasta Stargard i panią Irenę Oksanę Mateńko- parafiankę od 30 lat pomagającą ludziom ubogim. 

Na zakończenie ks.proboszcz Janusz Posadzy podziękował wszystkim uczestnikom konferencji, mediom i organizatorom za obecność.

 

Zdjęcia: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

 

_______________________

Obserwuj Nas na portalach społecznościowych ⤵️

Polub Kolegiatę na Facebooku

Obserwuj Kolegiatę na Instagramie