loading...
Zamknij wpis

Zapytanie ofertowe - Inżynier Kontraktu

W odpowiedzi na dodatkowe zapytania w sprawie składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu:

Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”.

Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie - informuje: