loading...
Zamknij wpis

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

W naszej parafii ma miejsce wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz.


Rozpoczęła się ona 6.10.2007 r. o godz.12:00 uroczystą Mszą Świętą odpustową w Strachocinie.
O godzinie 18:00 w salce parafialnej zgromadziły się wspólnoty działające przy naszej parafii:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Wspólnota Św. Idziego
Grupa Wolontariatu
oraz przedstawiciele Scholi Młodzieżowej.

W spotkaniu uczestniczyli także opiekunowie wspólnot: ks. Łukasz Szczygielski oraz ks. Grzegorz Grinn. Rozpoczęło się ono modlitwą. Następnie każda z grup krótko o sobie opowiedziała: główne cele, jak wyglądają spotkania, najbliższe plany. Ksiądz Biskup zadawał pytania, dzięki którym mógł dowiedzieć nieco więcej o wspólnotach, które tu funkcjonują. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ubogacone śpiewem. Grupy miały okazję opowiedzieć o sobie i poznać się nawzajem.

W niedzielę Ksiądz Biskup uczestniczył w Mszach Świętych w naszym kościele, a także w Świętem.

O godzinie 9:30, tradycyjnie, odbyła się Msza młodzieżowa, której przewodniczył ks. Grzegorz. W oprawę liturgiczną włączyła się młodzież z KSMu, natomiast muzyczną schola młodzieżowa i wspólnota św. Idziego. Na koniec Eucharystii Ks. Biskup wygłosił piękne słowo do młodzieży.

O godzinie 11:00 miała miejsce uroczysta Suma Parafialna, którą odprawił ks. Proboszcz. Wzięły w niej udział wszystkie grupy dorosłych, działających przy naszej parafii.

Mszę Świętą dziecięcą o godzinie 12:30 odprawił ks. Łukasz.

O godzinie 14:00 ks. Biskup udał się do Świętego,gdzie odbyła się Msza, której przewodniczył ks. Proboszcz.

Uroczysta Msza Odpustowa odbyła się o godzinie 18:00. Odprawił ją Ksiądz Biskup. Wygłosił swoje pasterskie słowo do naszych parafian.

W tygodniu ks. Biskup wizytował także w szkołach, w których uczą ks. Łukasz i ks. Grzegorz.