loading...
Zamknij wpis

Pielgrzymka autokarowa - 3 dniowa

Śladami Ojca Świętego
Jana Pawła II
do Lichenia - Leśniowa - Częstochowy
w dniach - 1, 2, 3 - maja

Koszt -145 zł
Zapisy do 10 kwietnia 2009 r.

Informacje w każdą niedzielę po sumie
około godz. 12.00 w zachrystii Kolegiaty
lub telefonicznie: 091 577-52-66.
Organizują Czciciele Żywego Różańca
przy Kolegiacie N.M.P. Królowej Świata
w Stargardzie Szczecińskim