loading...
Zamknij wpis

Nowi ministranci w naszym kościele.

Dnia 11 grudnia 2005 roku, w niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12.30 zostało przyjętych 14 nowych ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Przygotowywali się oni przez okres 4 miesięcy, przez uczestnictwo w specjalnym kursie przygotowawczym do tej znaczącej posługi w Kościele. 

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, w czwartki i w soboty i składały się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna miała na celu wprowadzenie w liturgię Kościoła, a szczególnie poznanie i znaczenie Eucharystii, oraz zapoznanie się z posługą ministranta. Część praktyczna obejmowała ćwiczenia z posługii ministranta w czasie Mszy św. i innych nabożeństw. W czasie Mszy św. ks. Tomasz – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w parafii, zapytał kandydatów: „Czy jesteście świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?” Po czym przyjął ich do grona ministrtantów: „Drodzy chłopcy: Po okresie przygotowania, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie strój ministrancki na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta”. Następnie poświecił stroje ministranckie i komże, po czym nowi ministranci udali się do zakrystii, aby się przebrać. Po kilku minutach w czasie śpiewu pieśni „Barka”, nowi ministranci przyszli w strojach do prezbiterium, gdzie złożyli pzyrzeczenia: „Dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. * Maryjo, Królowo Świata * módl się za nami, św. Stanisławie Kostko, módl się za nami. Amen” .
Przyjęci do grona ministrantów zostali:
Bodera Piotr, Buławski Karol, Dybka Patryk, Dykowski Krystian, Laskowski Paweł, Listewnik Damian, Matys Konrad, Ostrowski Patryk, Rogala Michał, Sajdak Michał, Stelmach Artur, Szerafin Kacper, Szuber Paweł, Świacki Jerzy.

Życzymy im wiernego i radosnego wypełniania swoich obowiązków ministranckich.

Następny kurs dla kandydatów na ministranta odbędzie się na początku lutego, zaraz po wizycie kolędowej księży.