loading...
Zamknij wpis

Dekret Odpustu na Rok Wiary

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim „Porta fidei", ogłosił 11 października 2012 r. Rok Wiary. Aby jeszcze bardziej umożliwić kształtowanie serc przez przemieniającą Chrystusową łaskę, zachęca się, by Rok ten był czasem sprzyjającym większemu zaangażowaniu religijnemu, przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu pokuty i pojednania oraz podejmowaniu uczynków przyczyniających się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, czyli darowania przez Miłosiernego Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust ten można ofiarować za dusze wiernych zmarłych. Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać tę łaskę w czasie trwania Roku Wiary, od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r. w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Uczestniczenie w przynajmniej trzech naukach wygłaszanych podczas misji świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II albo Katechizmu Kościoła Katolickiego.

2. Nawiedzenie w formie pielgrzymki którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub innych miejsc świętych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca, połączone z uczestniczeniem w świętych obrzędach lub przynajmniej pozostanie przez stosowny czas w skupieniu i oddanie się pobożnemu rozmyślaniu zakończonemu odmówieniem Ojcze Nasz i Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz wezwaniami ku czci Matki Bożej i Świętych Apostołów lub Patronów, w zależności od okoliczności czasu i miejsca. Jako miejsca święte w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:
- Bazylikę Archikatedralną pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
- Konkatedrę - Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Kamieniu Pomorskim
- Bazylikę pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
- Kolegiatę pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu
- Kolegiatę pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim
- Kolegiatę pw. św. Mikołaja w Wolinie - Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej w Brzesku
- Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu
- Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
- Sanktuarium „Sursum Corda” w Pustkowie
- Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Resku
- Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach
- Sanktuarium Pani Fatimskiej Słonecznej Królowej w Szczecinie
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
- Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie
- Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie


3. We wszystkich kościołach w dniach wyznaczonych przez ordynariusza miejsca z racji uczestniczenia w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Roku Wiary lub uroczystej celebracji Liturgii Godzin, dodając odmówienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie. Wobec powyższych dyspozycji wyznaczam następujące dni, w które we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej można zyskiwać odpusty zupełne za uczestnictwo w Eucharystii albo Liturgii Godzin połączone z odmówieniem Wyznania Wiary:
- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2012 r.
- Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2013 r.
- Święto Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2013 r.
- Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 11 lutego 2013 r.
- Środa Popielcowa – 13 lutego 2013 r.
- Uroczystość św. Józefa – 19 marca 2013 r.
- Święte Triduum Paschalne – 28-31 marca 2013 r.
- Dzień Liturgicznego obchodu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – 8 kwietnia 2013 r.
- Dzień święceń Prezbiteratu (06.04.) i Diakonatu (11.05.) w Bazylice Archikatedralnej
- Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 8 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową – 19 kwietnia 2013 r.
- Uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja 2013 r.
- Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 12 maja 2013 r.
- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19 maja 2013 r.
- Uroczystość NMP Matki Kościoła – 20 maja 2013 r.
- Dni Eucharystyczne w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – od Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (30.05.) do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (07.06.)
- Rocznica pobytu Papieża Jana Pawła II w Szczecinie – 11 czerwca 2013 r.
- Rocznica utworzenia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 28 czerwca 2013 r.
- Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2013 r.
- Wspomnienie św. Ottona z Bambergu – 1 lipca 2013 r.
- Dni Jakubowe związane z Odpustem w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie – od 25 do 28 lipca 2013 r.
- Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2013 r.
- Uroczystość NMP Częstochowskiej – 26 sierpnia 2013 r.
- Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 2013 r.
- Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 29 września 2013 r.
- 75 rocznica śmierci św. Siostry Faustyny Kowalskiej – 5 października 2013 r.
- Wspomnienie NMP Różańcowej – 7 października 2013 r.
- Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.
- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczyste zakończenie Roku Wiary) - 24 listopada 2013 r.
- „Dni Duszpasterskie” celebrowane z okazji Roku Wiary w poszczególnych Parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ponadto na każdorazową prośbę Księdza Proboszcza, z racji okolicznościowych wydarzeń np. Jubileuszu Parafii, można uzyskać dla Kościoła Parafialnego rangę Kościoła Stacyjnego, gdzie w określone dni będzie można uzyskać łaskę odpustu zupełnego, pod warunkami wskazanymi przez Penitenciarię Apostolską tzn., uczestniczenie w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Roku Wiary lub uroczystej celebracji Liturgii Godzin, dodając odmówienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie.


4. W dowolnie wybranym przez każdego wiernego dniu, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej formie.

5. Ponadto biskupowi diecezjalnemu z okazji głównej celebracji Roku Wiary przysługuje prawo udzielenia papieskiego błogosławieństwa połączonego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nastąpi to w dniu uroczystego zakończenia Roku Wiary w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013 r.

6. Wierni, prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których telewizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub Biskupa Diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty i pojednania w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2, władzy do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym i zwalniania z cenzur latae sententiae, niezadeklarowanych i niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Spowiednicy, po odpowiednim pouczeniu wiernych o ciężkości grzechów, do których zostało dołączone zarezerwowanie lub cenzura, wskażą właściwą pokutę sakramentalną, czyli taką, która by doprowadziła, najlepiej jak jest to tylko możliwe, do trwałej skruchy i według natury tychże przypadków, nakażą im naprawić ewentualne skandale i wyrządzone szkody.

Powyższy Dekret jest ważny jedynie w czasie trwania Roku Wiary.

Szczecin, dnia 12 października 2012 r.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński