loading...
Zamknij wpis

Czuwanie nocne młodzieży stargardzkiej w Sanktuarium w Myśliborzu.

W nocy z 21/22 października 2005 r. odbyło się kolejne czuwanie młodzieży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Młodzież ze szkół stargardzkich (i nie tylko), zebrała się na wspólnej modlitwie, adoracji i czuwaniu przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Spotkanie rozpoczęło się o 21.30 a zakończyło się o 5.00 rano.

Siostry zakonne prowadzące swój dom tuż przy Sanktuarium, po raz kolejny umożliwiły młodzieży pogłębienie relacji z Panem Bogiem. Podczas czuwania młodzi ludzie mięli okazję skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Mogli również w ciszy i skupieniu przedstawić swoje prośby, obawy i podziękowania Jezusowi Miłosiernemu.

Aby zachęcić młodzież do modlitwy i relacji z Bogiem, siostry przygotowały programy artystyczne mające na celu obalenie stereotypu monotonnej modlitwy. Pokazały, że aby zrozumieć Słowo Boże trzeba przede wszystkim zrozumieć siebie, otaczający nas świat i drugiego człowieka. Szczególną patronką Sanktuarium jest święta siostra Faustyna Kowalska, która wskazała to wyjątkowe miejsce opisując je w swoim dzienniczku, nigdy wcześniej tam nie będąc. W miejscu tym dokonuje się bardzo wiele niesamowitych uzdrowień i nawróceń.

Spotkania te organizowane są od kilku lat przez siostry i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Odznaczają się szczególną atmosferą. Młodzież modli się poprzez śpiew, ciszę i tradycyjną modlitwę. Siostry starają się otworzyć młodym ludziom drogę do poznania Boga. Spotkania te są również doskonałym zgrupowaniem integracyjnym, bowiem przyjechała tam również młodzież ze Szczecina, Polic, Maszewa, Choszczna i Myśliborza, w sumie ponad 200 osób. Prace w grupach, wspólne zabawy, przedstawienia, ogniska z kiełbaskami umożliwiają integrację i rozwijają wśród młodzieży poczucie jedności. Punktem centralnym czuwania była Msza św., która rozpoczęła się ok. godz. 3.00 w nocy i była celebrowana przez tegorocznych Neoprezbiterów, którzy udzielili wszystkim zebranym specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego przez nałożenie rąk. Ostatnie część programu urozmaicona było przeprowadzoną ulicami Myśliborza procesją światła, która rozpoczęła się o 4.00 rano. Procesja zakończyła się w miejscu gdzie czekało przygotowane ognisko i każdy mógł posilić się upieczoną kiełbaską.

O kolejnych spotkaniach można dowiadywać się od księży i katechetów. Nie są one ograniczone tylko dla młodzieży lecz prowadzone z myślą o niej jako o nadziei przyszłych pokoleń.

Stargardzka młodzież pod opieką ks. Tomasza Tylutkiego – wikariusza z parafii NMP Królowej Świata i pani Ewy Januszkiewicz – katechetów z II LO, zawierała w sobie wielokrotnych uczestników organizowanych czuwań. Moim osobistym, dominującym podczas spotkania wrażeniem, było wszechogarniające skupienie i zadumanie podczas modlitw. Imponujące było również wytrwanie uczestników podczas kilkugodzinnej modlitwy. Uważam, iż takie spotkania są bardzo potrzebne, a nawet wskazane dla młodzieży, która rozwija swoje poglądy i kształtuje charakter, w których kontakt z Bogiem jest niewątpliwie niezbędny.


Napisała:


Ewa Wójcik z II LO w Stargardzie Szcz.