dodano: 2017-06-26 11:18:27 edycja: 2024-05-28 15:56:31 autor: 1 odsłon: 23470

Księża

Duszpasterze Kolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie.

ks. kan. dr Janusz Posadzy

probosz

Urodzony 11.04.1965 r. w Choszcznie. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Pierwszy rok formacji odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie- Paradyżu, wraz ze współbraćmi z trzech diecezji: gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko- kamieńskiej. W 1984 r. kontynuował formację i studia w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18.06.1989 r. z rąk ks.bp prof. Kazimierza Majdańskiego. Pierwszą placówką  duszpasterską, w której posługiwał jako wikariusz, była parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku. Rok póżniej decyzją księdza biskupa Kazimierza Majdańskiego został przeniesiony do parafii pw. św. Wojciecha w Świnoujściu. Przez dwa lata katechizował w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. W czerwcu 1992 został zwolniony z posługi duszpasterskiej i skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim. We wrześniu 1996 r. ropoczął pracę w wydziale ekonomicznym Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. 17.04.1997 r. obronił na KUL-u pracę doktorską. W dalszym ciągu pracował w Kurii Metropolitalnej, jednocześnie pełniąc funkcję sędziego Trybunału Metropolitalnego w Szczecinie. Od 2000 r. pełnił funcję sekretarza emerytowanego, piewszego metropolity szczecińsko- kamieńskiego, ks. Abp Mariana Przykuckiego. Decyzją Pasterza Archidiecezji ks.abp. prof. Andrzeja Dzięgi 10.03.2016 r. został powołany na urząd proboszcza parafii pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

 

 

 

ks. dr Andrzej Posadzy

administrator

Ukończył naukę w Liceum Ekonomicznym w Choszcznie w 1985 r. Wstąpił do Wyższego Seminariu Duchowengo w Szczecinie. W 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa prof. Kazimierza Majdańskiego. Po święceniach pracował w parafiach Szczecina. W lutym 1996 r. ks. abp Marian Przykucki skierował ks. administratora na studia specjalistyczne z zakresu teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 22.06.2002 r. obronił pracę dokotorską. Po poworcie do kraju pracował w szczecińskich parafiach. Od 2016 r. decyzją ks. abp prof. Andrzeja Dzięgi posługuje w stargardziej Kolegiacie jako administrator parafii.

 

ks. mgr Stanisław Szlijan

wikariusz

 

ks. mgr Janusz Koplewski

rezydent

 

ks. prałat Henryk Ozga

probosz parafii w latach 1974-2009, emeryt

 


26 czerwca 2017r. 28 maja 1 23470