loading...
Zamknij wpis

Ks. kan. dr Janusz Posadzy

proboszcz

Urodzony 11.04.1965 w Choszcznie. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Pierwszy rok formacji odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie- Paradyżu, wraz ze współbtraćmi z trzech diecezji: gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko- kamieńskiej. W 1984 kontynuował formację i studia w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18.06.1989 roku z rąk ks.bp prof. Kazimierza Majdańskiego. Pierwszą placówką  duszpasterską, w której posługiwał jako wikariusz, była parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku. Rok póżniej decyzją ksiedza biskupa Kazimierza Majdańskiego został przeniesiony do parafii pw. św. Wojciecha w Świnoujściu. Przez dwa lata katechizował w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. W czerwcu 1992 został zwolniony z posługi duszpasterskiej i skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwestytecie Lubelskim. We wrześniu 1996 ropoczął pracę w wydziale ekonomicznym Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. 17.04.1997 obronił na KUL-u pracę doktorską. W dalszym ciągu pracował w Kurii Metropolitalnej, jednocześnie pełniąc funkcję sędziego Trybunału Metropolitalnego w Szczecinie. Od 2000 roku pełnił funcję sekretarza emerytowanego, piewszego metropolity szczecińsko- kamieńskiego, ks. Abp Mariana Przykuckiego. Decyzją Pasterza Archidiecezji ks.abp. prof. Andrzeja Dzięgi 10.03.2016 roku został powołany na urząd proboszcza parafii pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.