dodano: 2020-01-27 11:54:45 edycja: 2020-01-27 11:54:55 autor: 1 odsłon: 257

INWESTYCJE • Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

  27 kwietnia 2019r. 1159 1
 • Zapytanie ofertowe - Inżynier Kontraktu

  W odpowiedzi na dodatkowe zapytania w sprawie składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu:

  Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”.

  Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie - informuje:

   

  17 kwietnia 2019r. 668 1
 • Informacja o złożeniu ofert

  Parafia Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu:

  Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”.

  zawiadamia o złożeniu ofert:

   

  18 kwietnia 2019r. 971 1
 • 27 stycznia 27 stycznia 1 257