Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na polach Lednickich w sobotę 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do księdza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś piątek, 18 października 2019 r, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza


Duszpasterstwo Kolejarzy – Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy PolskichDuszpasterstwo Kolejarzy – Katolickie Stowarzyszenie  Kolejarzy Polskich

Kolejarze, jako jedni z pierwszych, przybyli do Stargardu Szczecińskiego, rozpoczynając odbudowę dróg kolejowych, urządzeń, stacji, warsztatów. Od początku weszli w kontakt z Kościołem Katolickim, kultywując swoje tradycje, pogłębiając wiarę.


Na terenie kościoła mundury kolejowe szczególnie były widoczne. One były na pierwszym planie. Później chór, orkiestra, poczty sztandarowe poszczególnych służb. Szczególnie wspaniale wypadali podczas Mszy św. odprawianych w ich intencji, a także z okazji „Święta Kolejarza”. Kolejowe mundury widoczne były również w czasie innych uroczystości kościelnych.

Pierwsze „Święto Kolejarzy” w dniu Świętej Katarzyny, tutejsze bractwo żelaznych dróg obchodziło 25.11.1981 r. Wcześniej święto kolejarze mieli w II niedziele września.

W tym dniu odprawiono 2 Msze święte:
- o godz. 10.00 – w intencji pracowników i ich rodzin z ZNTK
- o godz. 18.00 – w intencji pracowników i ich rodzin z węzła kolejowego

13.12.1981 roku został ogłoszony stan wojenny. Przeżyta tragedia nie załamała kolejarzy a raczej ich zmobilizowała. Na nic zdały się różne nakazy i zakazy… Kolejarze nadal święcili i święcą swoje święto. Odbywali i odbywają swoje pielgrzymki na Jasną Górę i do różnych sanktuariów. Udział w nich biorą nie tylko pracownicy, ale wszyscy członkowie ich rodzin – emeryci, renciści i sympatycy.
Podczas wizytacji kanonicznej tutejszej parafii Czesław Kwiatkowski lider tut. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, zwrócił się do wizytującego tu Ks. Bpa Jana Gałeckiego w dniu 10.11.1986 r. o zgodę na utworzenie tutaj Duszpasterstwa Kolejarzy oraz przydzielenie ks. kapelana. Prośba ta została przyjęta bardzo przychylnie i szybko została załatwiona.

Dekretem J. Eksc. Ks. bpa Ordynariusza Kazimierza Majdańskiego nr 6-9a-2a/86 z dnia 17.11.1986 r., tutejszym Rejonowym Duszpasterzem Kolejarzy został wyznaczony ks. Mieczysław Zawałka – miejscowy wikariusz. Od razu przystąpiono do pełnej właściwej działalności. Początkowo Msze św. w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów oraz ich rodzin były odprawiane w każdą ostatnią niedziele m-ca o godz. 16.00 w kaplicy M.B. Różańcowej.
Dni skupienia i nabożeństwa okolicznościowe prowadził ks. Ryszard Schroeiber z parafii św. Ducha. Ponadto urządzano różne tradycyjne uroczystości jak: Opłatek, Jajko święcone, prelekcje, organizowano wycieczko-pielgrzymki – jako sekcja Emerytów lub pracownicy jakiejś z jednostek służbowych, gdyż Duszpasterstwo Kolejarzy nie posiadało osobowości prawnej.

W pierwszych pielgrzymkach kolejarzy na Jasną Górę, udział brali tylko najodważniejsi indywidualnie. Było to związane z zakazami, wyciąganymi konsekwencjami, napiętnowaniem osób pielgrzymujących.
Pierwsze sztandary kolejowe ufundowane przez pracowników niektórych jednostek służbowych zdeponowane były w jednej wtedy istniejącej parafii – w kościele św. Jana. Po powstaniu Duszpasterstwa Kolejarzy, zostały one przeniesione do Duszpasterstwa Kolejarzy przy kościele Mariackim (Kolegiacie).

22.10.1988 r. – dekretem nr C 9a-13/88, J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Majdańskiego Duszpasterzem Rejonowym Kolejarzy został Ks. proboszcz, dziekan, Prałat Henryk Ozga
Od tego czasu Msze św. w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i członków ich rodzin odprawiane są w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1100 w kościele przy głównym ołtarzu.
Tutejsze Duszpasterstwo Kolejarzy ufundowało nowy sztandar, który został poświęcony w dniu 1.07.1990 r. przez Ks. Bpa Jana Gałeckiego na Sumie parafialnej o godzinie 1100.

Na specjalną uwagę zasługuje następujący wpis:

„Czcigodnemu Księdzu Prałatowi wraz ze wspólnotą parafialną życzę, by w sercach modlących się w tej wspaniałej świątyni kiełkowało: dobro, prawda i miłość.
Niech Święta Katarzyna, która zgromadziła nas na uroczystość poświęcenia sztandaru pomaga braci kolejarskiej w budowie wewnętrznej solidarności i w przetwarzaniu Polski na kraj prawdziwej wolności, sprawiedliwości i poszanowania każdego człowieka”.

Ks. Eugeniusz Zarębiński
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

W 1991 r. odnaleziono w kościele św. Jana trzeci sztandar kolejarzy, który po renowacji dokonanej przez Edwarda Boguszewskiego stał się już czwartym sztandarem Duszpasterstwa Kolejarzy.
Tutejsze D.K. jest chyba najaktywniejsze w organizowaniu pielgrzymek do Sanktuariów.

Zorganizowano wyjazdy m.in. do: Św. Lipki, Gierzwałdu, Skrzatusza, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Gniezna, Tuchowa, Lądu n/Wartą, Siekierek, Barda Śląskiego, Zakopanego, Wambierzyc, Maszewa, Reska, Kamienia Pomorskiego, Swarzewa. Odwiedzono również: Górę Św. Anny, Górę Igliczną, Św. Krzyż, Św. Katarzynę.
Delegaci z tutejszego Koła Elżbieta i Andrzej Reguccy brali udział w Pielgrzymce Kolejarzy do Lourdes oraz w XII Europejskim Kongresie Katolickich Kolejarzy i Pocztowców w Krakowie w dniach 19-23.06.96 r. Stargardzcy kolejarze zaznaczyli również swój udział w Zduńskiej Woli-Karsznicach, w spotkaniu animatorów w Konstancinie-Jeziornej.

W dniu 15 sierpnia każdego roku kolejarze biorą czynny udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie.
W związku z poprawą w 1989 r. sytuacji w kraju, zaistniała możliwość tworzenia organizacji społecznych o rodowodzie katolickim. Proces ten popierany był przez Kościół i duchowieństwo.

Na tym gruncie powstał Komitet Założycielski Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Statut dla tego Stowarzyszenia opracował Czesław Kwiatkowski. Statut ten został przyjęty i erygowany przez Episkopat Polski dekretem SEP-70-32 z dnia 21.11.1994 r.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada osobowość prawną, nadaną rozporządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31.10.1995 r.

Brzmi ono:
„§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w R.P. pod nazwą: „Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich” z siedzibą w Lublinie, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski”.
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia”.

podpisał – Minister szef U.R.M.
wz. G. Rydlewski

Dnia 26.11.1995 roku w Stargardzkim D.K. odbyło się ślubowanie osób wstępujących do K.S.K.P. i od tej daty obok D.K. istnieje w parafii w/wym. Stowarzyszenie.
Wybrano również Zarząd Koła KSKP w składzie:
- ks. prałat Henryk Ozga - Kapelan
- Edward Boguszewski - Prezes
- Elżbieta Łaba - I wiceprezes
- Antoni Matys - II wiceprezes
- Anna Abramowska - Sekretarz
- Kazimierz Opęchowski - Skarbnik
- Zbigniew Lampart - Kronikarz

Aktualny zarząd:
- ks. prałat Henryk Ozga - Kapelan
- Antoni Matys - Prezes
- Elżbieta Łaba - I wiceprezes
- Elżbieta Regucka - Skarbnik
- Piotr Szyba - Sekretarz


© 2005-11-24 08:08:01

Czytano 1 razy.
 


projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F